International økonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende forståelse af centrale problemstillinger inden for international økonomi, der udspringer af den stigende internationalisering, herunder betydningen af økonomisk politik, udenrigshandel, handelspolitik, lokalisering af produktion, international konkurrenceevne, betalingsbalanceuligevægt, kapitalbevægelser og valutakursregimer. Kurset samler teori med praksis gennem eksempler og problemstillinger taget fra den faktiske internationale økonomi.

Forelæsningsrækken i International økonomi tager udgangspunkt i international økonomisk teori, der omfatter henholdsvis mikroøkonomisk baseret udenrigshandelsteori og en makroøkonomisk baseret teori om nationale økonomier i en international kontekst.

Læringsmålene indfries gennem forberedelse, forelæsninger og øvelser. De studerende forbereder sig med kursuslitteratur og materiale. Så deltager de aktivt i forelæsninger og arbejder med at anvende de lærte teorier på aktuelle problemstillinger relateret i international økonomi gennem øvelser og diskussion.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • udenrigshandelsteori og konsekvenserne af international handelspolitik i teori og praksis.
  • sammenhængen mellem valutakurs, rente og pengemarked under forskellige valutakursregimer.
  • effekter af økonomisk politik i en international økonomisk sammenhæng.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende internationale økonomiske teorier til at forklare og vurdere aktuelle problemstillinger i international økonomisk politik.
  • at anvende kursets teorier og metoder til teoretisk og empirisk analyse af international handel, faktor-bevægelser samt handelspolitiske tiltag.
  • at anvende kursets teorier og metoder til teoretisk og empirisk analyse af finans-, penge- og valuta-kurspolitik under forskellige valutakursregimer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at foretage anbefalinger om økonomisk politik ud fra et internationalt økonomisk perspektiv.
  • at foretage vurderinger af effekter af international økonomisk politik ud fra både et teoretisk og faktuelt grundlag.
  • selvstændigt at identificere internationale økonomiske problemstillinger og selvstændigt tilrettelægge og udføre en økonomisk analyse for en åben økonomi på kort og lang sigt.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Economics
ModulkodeBAØKO20238
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet