Makroøkonomi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi II er at give de studerende dels en uddybende forståelse af keynesiansk tankegang dels en indføring i monetarisk teori samt dels en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomisk kontekst. Dette sker med henblik på at kunne formulere og kritisk diskutere økonomisk politik med henblik på at opnå en intern såvel som en ekstern makroøkonomisk balance. Forståelsen af de makroøkonomiske teorier forsøges ligeledes anskuet i et teorihistorisk perspektiv. Som sådan skal modulet Makroøkonomi II ses i forlængelse af modulet Makroøkonomi I.

Modulet består af forelæsninger i makroøkonomisk teori, metode, økonomisk politik og teorihistorie.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • hvad makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med.
 • den keynesianske indkomstdannelsesteori (45o-diagrammet, IS/LM modellen og YD/YS-modellen).
 • monetarismen og dennes relationer til henholdsvis den klassiske som den keynesianske forståelsesramme.
 • inflationsteorier (kvantitetsteorien, Phillipskurven og mark-up prisfastsættelse).
 • hvorledes indkomstdannelsesprocesserne forløber i en åben økonomi.
 • de væsentligste aspekter i keynesiansk tænkning og monetarismen samt for de fundamentale uenigheder, teoretisk som økonomisk politisk, mellem de to tilgange.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse af forskellige makroøkonomiske tilgange.
 • at opstille, analysere og kritisk diskutere relevante økonomiske politiske tiltag med henblik på at opnå en makroøkonomisk balance såvel internt som eksternt i en lukket henholdsvis en åben økonomisk kontekst.
 • at anvende den makroøkonomiske tilgang og dennes grundlagsproblemer samt metoder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at udvise et grundlæggende kendskab til økonomisk metode og til den teorihistoriske baggrund for udviklingen af makroteorien.
 • at udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder.
 • at udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics II
ModulkodeBAØKO20236
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet