Økonomiske modeller II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fokusset i modulet Økonomiske modeller I var mest på teoretiske modeller for en lukket økonomi. Hovedformålet med dette var at give en introduktion til, hvordan de studerende selv kunne opbygge erfaring i at opstille deres egne økonomiske modeller.

I dette valgfag bygges videre på de teknikker og metoder, som blev lært i nævnte fag. Fokus i dette fag bliver at se på mere komplicerede modeller. Dette betyder, at de studerende dels skal arbejde med modeller, der afspejler åbne økonomier som fx den danske økonomi, samt dels arbejde med modeller, der kan gengive den observerbare udvikling i specifikke makroøkonomiske variable baseret på faktisk data tilgængelig i databaser. Dette betyder, at modellerne bliver nemmere at overføre til aktuelle økonomiske diskussioner.

Faget kan således ses som en fantastisk mulighed for at opstille en model, der senere kan anvendes i en semesteropgave.   

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan man identificerer og indsamler data, der belyser linket mellem den finansielle side og reale side af økonomien.
  • hvordan man opstiller egne SFC-modeller, hvor kompleksiteten i modellen alene bestemmes af de enkeltes ambitioner og evner.
  • forskelle på modeller for lukkede økonomier og åbne økonomier.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at opstille SFC-modeller, der indeholder empirisk valide parametre.
  • at løse modellerne numerisk gennem computersimulation.
  • at forholde sig kritisk til egne og andres modeller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at være i stand til at analysere forskellen mellem lukkede og åbne økonomier.
  • at opstille egne modeller med henblik på at analysere makroøkonomiske effekter af observerede ændringer i såvel den reale side af økonomien som den finansielle.
  • selvstændigt at anvende økonometri via software til at fastsætte parametre.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomiske modeller II
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen (max 5 medlemmer) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic Modelling II
ModulkodeBAØKO202330
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet