Dansk økonomi i Europa

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give en beskrivelse af såvel den danske som den europæiske økonomi. Som en del af denne beskrivelse vil de studerende lære at definere forskellige økonomiske nøgletal, samt opnå̊ en grundlæggende forståelse af, hvordan disse nøgletal opgøres, fx BNP. Derudover vil faget indeholde en generel beskrivelse af forskellige institutioner i den danske økonomi, fx den offentlige sektor, samt et indblik i, hvorledes disse har betydning for økonomien. Ydermere indeholder kurset en introduktion til indsamling af data fra digitale databaser, behandling af data og datavisualisering ved hjælp af forskelligt software.

På baggrund af en selvvalgt problemstilling i den danske økonomi, skal den studerende enten alene eller som en del af en gruppe udarbejde et miniprojekt. Formålet med dette miniprojekt er at gøre den studerende i stand til at identificere og dokumentere en relevant økonomisk problemstilling, ligesom den valgte problemstilling afslutningsvist skal formuleres som en konkret problemformulering.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan forskellige nøgletal opgøres.
  • samfundsstrukturen i den danske økonomi.
  • den aktuelle situation i den danske og europæiske økonomi.
  • databanken hos Danmarks statistik.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at begrunde forskellen mellem forskellige opgørelsesmetoder af nøgletal.
  • at indsamle, bearbejde og visualisere datamateriale fra digitale databaser ved hjælp af it-software.
  • at sammenligne udviklingen i forskellige variable.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at vurdere baggrunden for den økonomiske situation på baggrund af de lærte færdigheder
  • at vurdere kvaliteten af data fra digitale databaser

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDansk økonomi i Europa
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppe (max 6 studerende) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Economy in a European Context
ModulkodeBAØKO20233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet