Entreprenørskab og virksomhedsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet introduceres den studerende for kendte teorier relateret til den økonomiske forståelse af virksomhedernes rolle i den økonomiske koordinering af ressourcer, samt hvilken rolle entreprenørskab spiller dertil. I modulet stiftes der kendskab til teorier fremført af kendte økonomer som Ronald Coase, Oliver Williamson, Harold Demsetz, William Baumol og Israel Kirzner. 

Formålet med modulet er at skabe et overblik for den studerende over de teoretiske forståelsesrammer der bruges i den økonomiske videnskab til at forklare og redegøre for virksomhedens rolle parallelt med markedet som et koordinerende element. Modulet vil gå i dybden med, hvordan teorier på tværs af økonomiske skoler forklarer virksomheder og entreprenørskab med udgangspunkt i transaktionsomkostninger, virksomhedens viden og ressourcer, samt markedets evolution som en proces. Via en række artikler og deres fremførte teorier hjælpes den studerende til øget forståelse af, hvorfor virksomheder findes. Igennem modulet vil den studerende yderligere opbygge viden til det begrebsapparatet, der bruges inden for denne gren af økonomisk videnskab, og dermed være i stand til at fordybe sig på området og anvende denne viden i projektarbejde.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teorier relateret til entreprenørskab og virksomhedsteori. 
  • hvordan virksomheden som institution kan reducere omkostninger, der eksisterer på det åbne marked, herunder transaktionsomkostninger, vidensomkostninger og kontraktomkostninger. 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at opstille teoretiske modeller, der anskuer den økonomiske del af en virksomheds organisering.
  • at benytte den tildragede viden til at fordybe sig i emnet og være i stand til i fremtiden at læse og forstå emnets litteratur.
  • at fremstille og anvende flere teorier til en forståelse af markedets økonomiske koordinering, hvorunder virksomheder spiller en central rolle.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at benytte virksomhedsteori og entreprenørskabsteori i en analyse af arbejdsmarkedspolitiske forslag.                
  • at benytte teoretiske modeller til at fremstille forklaringer på de forskellige organiseringstyper i virksomheder.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntreprenørskab og virksomhedsteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEntrepreneurship and Theory of the Firm
ModulkodeBAØKO202324
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet