Spilteori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Den anbefales, at den studerende har bestået mikroøkonomi I-V samt matematik I-II. Et vigtigt element er udpræget brug af værktøjerne lært i kurserne matematik I og matematik II.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet fokuseres indledningsvis på at generalisere den klassiske spilteori, som de studerende har stiftet bekendtskab med på tidligere semestre. Koncepter, modeller og værktøjer, som de studerende kender fra tidligere, vil blive udvidet systematisk med alle detaljer. Dette inkluderer sekventielle og simultane spil, oligopoler, auktioner og til dels design af incitamentsmekanismer. Vi bevæger os derefter dybere ned i klassiske spilteori ved at tillade asymmetrisk information og usikkerhed, samt udvikle mere avancerede ligevægtsbegreber end de gængse Nash-ligevægt og ligevægt i dominerende strategier. Vi vil også bevæge os ud i alternativer til den klassiske spilteori; først og fremmest evolutionær spilteori.

Gennem hele kurset vil der være fokus på opgaver og eksempler, der demonstrerer anvendeligheden af spilteori.

Modulets formål er at udvide forståelsen af situationer af strategisk interaktion for derved at kunne forstå økonomiske agenters handlinger i situationer af strategisk interaktion, foreslå hvordan man skal reagere i forskellige situationer af strategiske interaktioner, samt gennemskue situationer af strategiske interaktioner således at man kan påvirke dem og ændre udfaldet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale begreber inden for videregående spilteori, herunder ligevægtsbegreber, klassiske modeller, auktioner og spil med asymmetrisk information.
  • alternative former for spilteori såsom evolutionær spilteori og epistemisk spilteori.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at vurdere problemstilling indeholdende strategisk interaktion og foreslå en løsningsmodel baseret på spilteori.
  • at analysere konkrete situationer af strategisk interaktion med henblik på at forstå situationen, foreslå handlinger i situationen samt forandre situationen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at anvende spilteori til egne studieprojekter og andre praktiske problemstillinger.
  • at håndtere komplicerede analyser, der indbefatter strategisk interaktion.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpilteori
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGame Theory
ModulkodeBAØKO202323
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet