Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende skal dokumentere kompetencer til at anvende samfundsøkonomiske teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet for bachelorprojektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet. 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan der kan identificeres, formuleres og afgrænses en relevant økonomisk problemstilling.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at tilrettelægge og gennemføre en analyse med brug af relevante begreber, teorier, metoder og datamateriale.
  • at foretage en kritisk vurdering af analysens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag.
  • at evaluere resultaterne og diskutere mulige implikationer heraf.
  • at udarbejde en læringsportefolio på baggrund af erfaringer fra hele bacheloruddannelsen.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale problemstillinger inden for økonomi behandles fra idéfase til implementering af løsningsforslag.
  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
  • teoretisk og praktisk at analysere en relevant økonomisk problemstilling og anvende denne viden til at træffe velbegrundede videnskabelige og praktiske beslutninger i relation til problemstillingen selvstændigt og i teams.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Gruppe (max 4 studerende) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeBAØKO202322
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet