Økonomisk metodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Økonomisk Metodologi er at give de studerende en forståelse af, hvordan økonomi som videnskab kræver forskellige former for metodisk vurdering. Med et sådant pluralistisk udgangspunkt bliver det nødvendigt at kunne evaluere økonomisk forskning ved hjælp af forskellige metodologiske kriterier. Derfor gennemgår modulet forskellige antagelser, teknikker og metoder for argumentation og evaluering; eksempelvis at behandle forskellige typer af økonomiske modeller og deres relation til den økonomiske virkelighed vurderet i en metodologisk forståelsesramme.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • forskellige videnskabsidealer og deres tilgange til økonomi.
 • sammenligning af forskellige typer af økonomisk metodologi.
 • den økonomiske videnskabs grundlag herunder at identificere metodologiske forskelle mellem natur- og samfundsvidenskab.
 • ortodokse og heterodokse retninger i økonomi.
 • forskellige forklaringstyper i økonomi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at anvende fagområdets videnskabelige metoder.
 • at begrunde valg af relevante analysemodeller.
 • at formidle komplekse faglige problemstillinger og forskningsbaseret viden med et videnskabsteoretisk udgangspunkt.
 • at kategorisere forskellige økonomiske teoriers metodologier.
 • at foretage valg og vurdering af eget forskningsdesign.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at håndtere og gengive tilegnet viden om økonomiens videnskabsteori.
 • at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder.
 • at igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde på et videnskabsteoretisk grundlag.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomisk metodologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology of Economics
ModulkodeBAØKO202320
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet