Mikroøkonomi IV - Adfærdsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at udbygge den mikroøkonomiske teoriramme gennem en grundlæggende indføring i adfærdsøkonomi (behavioral economics).

Modulet beskriver, hvordan adfærdsøkonomi modificerer neoklassisk økonomisk teori, gennem adfærdsbeskrivelser der afviger fra antagelserne i den neoklassiske model, og hvilke konsekvenser dette har for aktøradfærd og politikudvikling.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan adfærdsøkonomi afviger fra og supplerer antagelserne i klassisk økonomisk teori.
  • hvordan dette kan forklare faktisk observerbar adfærd.
  • hvordan adfærden er forbundet med psykologi, evolutionær biologi og neurovidenskab.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at redegøre for hvordan adfærdsantagelserne i adfærdsøkonomi systematisk afviger fra standardantagelserne i den neoklassiske model.
  • at begrunde og analysere hvilke implikationer adfærdsøkonomi har for forståelsen af økonomisk velfærd og politik.
  • at redegøre for hvordan adfærdsøkonomi kan beskrive faktisk adfærd hos forbrugere og virksomheder, herunder redegøre for hvordan valg og præferencer formes under indtryk af usikkerhed, risici, sandsynligheder, irrationel adfærd og mentalt bogholderi.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udføre selvstændige analyser af mikroøkonomiske problemstillinger i et adfærdsteoretisk perspektiv.
  • at applicere adfærdsøkonomiens supplerende antagelser til formulering af økonomisk politik på udvalgte områder.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Deltagelse i den skriftlige eksamen forudsætter, at den studerende har fremlagt et oplæg på et fremlæggelsesseminar.

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi IV - Adfærdsøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics IV - Behavioral Economics
ModulkodeBAØKO202318
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet