Makroøkonomisk projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det makroøkonomiske projekt er at give de studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i den makroøkonomiske teoriforståelse, som den studerende erhverver sig i modulet Makroøkonomi IV.

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling er relateret til dansk økonomi og forankret i makroøkonomisk teori og relevant empiri.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan man kan identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling i en makroøkonomisk kontekst.
  • hvordan man kan definere og reflektere over den anvendte metode i projektet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne gennemføre en analyse af projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale.
  • at finde, opstille/behandle og præsentere relevante dataserier for væsentligste makrovariable.
  • at evaluere resultaterne af projektarbejdet og diskutere mulige implikationer heraf.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udarbejde en skriftlig fremstilling af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt klart og korrekt sprog.

Undervisningsform

For nærmere information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppe (max 4 studerende) og de studerende kan også vælge at skrive opgaven/projektet alene
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomic Project
ModulkodeBAØKO202316
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet