Mikroøkonomi III - Arbejdsmarkedsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give den studerende en videregående teoretisk og empirisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde.

Kurset anvender mikroøkonomisk teori til at beskrive arbejdsmarkedets funktionsmåde med fokus på fastlæggelsen af udbud og efterspørgsel og problemstillinger relateret hertil. Desuden inddrages institutionelle aspekter, særligt i forhold til det danske arbejdsmarked. Kurset giver endvidere et indblik i, hvilke økonometriske metoder der anvendes til at belyse arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • arbejdsmarkedets funktionsmåde ved hjælp af mikroøkonomisk teori.
  • fagområdets videnskabelige metoder og redskaber.
  • institutionelle og politiske reguleringers betydning for arbejdsmarkedets funktionsmåde på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at applicere teori på konkrete problemstillinger i relation til arbejdsløshed, arbejdsudbud, arbejdskraftefterspørgsel, uddannelse og mobilitet.
  • at analysere løndannelsen.
  • at reflektere over effekterne af anvendelsen af incitament fremmende lønsystemer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger med relation til arbejdsmarkedet ved hjælp af fagets teorier og metoder.
  • at vurdere effekterne af økonomiske politikker relateret til arbejdsmarkedet.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi III - Arbejdsmarkedsøkonomi
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics III - Labor Economics
ModulkodeBAØKO202314
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet