Makroøkonomi IV

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi IV er at give de studerende en introducerende indføring i videregående mainstream makroteori. Fokuseringen er især på konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroanalyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres. Udover at arbejde teoretisk, vil flere af de teoretiske konklusioner blive undersøgt gennem indsamling af data fra digitale databaser, ligesom modellen kan løses numerisk gennem computersimulation.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt.
  • henholdsvis penge- og finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst.
  • hvorledes faktisk data kan opsplittes i et cyklisk og trend komponent.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at opstille og anvende en formel makromodel.
  • at analysere og kritisk diskutere penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst.
  • at anvende software til at foretage filtrering af data.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder.
  • selvstændigt at kunne forklare udviklingen i empiri på baggrund af den tillærte teori.
  • selvstændigt at være i stand til at analysere eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi IV
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics IV
ModulkodeBAØKO202313
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet