Makroøkonomi III

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi III er at give de studerende en grundlæggende indføring i mainstream makroøkonomiske modeller kvalitativt som også mere formelt matematisk. Som sådan berører Makroøkonomi III kort, mellem og langsigtede makroøkonomiske aspekter især med fokus på konjunkturcykler, strukturelt BNP og arbejdsløshedsproblemer samt økonomiske vækstproblematikker.

Flere af modulets teoretiske konklusioner søges undersøgt gennem indsamling af data fra digitale databaser. Derudover introduceres de studerende til digital simulering af modulets teoretiske modeller gennem anvendelse af it-programmer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • empiriske facts omkring vækst pba. indsamling af data.
  • hvad den moderne makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med.
  • modeller omhandlende økonomisk vækst.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at analysere årsager som konsekvenser af konjunkturcykler herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til længere sigt.
  • at opstille og løse en model numerisk gennem computersimulation.
  • at opstille, analysere og kritisk diskutere relevante økonomisk politiske tiltag med henblik på at opnå en makroøkonomisk balance såvel internt som eksternt ved anvendelse af mainstream makroøkonomiske modeller.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder.
  • at udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afleveret et skriftligt produkt.

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi III
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics III
ModulkodeBAØKO202310
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet