Makroøkonomi I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi I er at give de studerende dels en introduktion til, hvad økonomi er, og dels en indføring i grundlæggende makroøkonomi med en teorihistorisk forankring. Dette sker især ved at fokusere på indholdet i den klassiske henholdsvis den keynesianske forståelsesramme. For begges vedkommende sættes de to i et teorihistorisk perspektiv ved at belyse udviklingen i den økonomiske tænkning fra Adam Smith og fremadrettet.

Modulet består af forelæsninger i makroøkonomisk teori, økonomisk politik og teorihistorie.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvad makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med.
  • den klassiske teori til bestemmelse af output og beskæftigelse.
  • den keynesianske indkomstdannelsesteori (45o-diagrammet og IS/LM-modellen).
  • den klassiske og den keynesianske rente- og pengeteori.
  • de væsentligste aspekter i den klassiske tænkning og basal keynesiansk tænkning samt de fundamentale uenigheder, teoretisk som økonomisk politisk, mellem de to tilgange.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse af de to makroøkonomiske tilgange.
  • at anvende den makroøkonomiske tilgang og dennes grundlagsproblemer samt metoder.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at vurdere anvendte metoder i samfundsøkonomiske analyser.
  • at vurdere den teorihistoriske baggrund for makroøkonomisk teoriudvikling.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics I
ModulkodeBAØKO20231
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet