Makroøkonomi I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi I er at give de studerende dels en introduktion til, hvad økonomi er, og dels en indføring i grundlæggende makroøkonomi med en teorihistorisk forankring. Dette sker især ved at fokusere på indholdet i den klassiske henholdsvis den keynesianske forståelsesramme. For begges vedkommende sættes de to i et teorihistorisk perspektiv ved at belyse udviklingen i den økonomiske tænkning fra Adam Smith og fremadrettet.

Modulet består af forelæsninger i makroøkonomisk teori, økonomisk politik og teorihistorie.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere indsigt i, hvad makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for den klassiske teori til bestemmelse af output og beskæftigelse
 • redegøre for den klassiske rente- og pengeteori
 • redegøre for den keynesianske teori til bestemmelse af output og beskæftigelse i 45o - diagrammet og IS/LM modellen
 • redegøre for den keynesianske rente- og pengeteori
 • redegøre teorihistorisk for de væsentligste aspekter i den klassiske tænkning
 • redegøre teorihistorisk for de væsentligste aspekter i basal keynesiansk tænkning og redegøre for fundamentale uenigheder, teoretisk som økonomisk politisk, mellem de to tilgange

Færdigheder

 • analysere samfundsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse af de to makroøkonomiske tilgange
 • anvende den makroøkonomiske tilgang og dennes grundlagsproblemer samt metoder

Kompetencer

 • vurdere anvendte metoder i samfundsøkonomiske analyser 
 • vurdere den teorihistoriske baggrund for makroøkonomisk teoriudvikling

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi I
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (2 timer).
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics I
ModulkodeBAØKO20225
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet