Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med bachelorprojektet er at den studerende skal dokumentere kompetence til at anvende samfundsøkonomiske teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet for bachelorprojektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet. 

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling forankret i de konstituerende fag. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og højst 2 normalsider, og det indgår i helhedsvurderingen af projektet. Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper (max 4 personer) eller individuelt. Afhængigt af antallet af studerende har projektet et vejledende omfang på 30 normalsider (1 studerende), 50 normalsider (2 studerende), 75 normalsider (3 studerende) og 100 normalsider (4 studerende)

Læringsmål

Viden

  • redegøre for, hvorledes, der kan identificeres, formuleres og afgrænses en relevant økonomisk problemstilling

Færdigheder

  • tilrettelægge og gennemføre en analyse med brug af relevante begreber, teorier, metoder og datamateriale
  • foretage en kritisk vurdering af analysens teoretiske, metodiske og empiriske grundlag
  • evaluere resultaterne og diskutere mulige implikationer heraf
  • udarbejde en læringsportefolio på baggrund af erfaringer fra hele bacheloruddannelsen

Kompetencer

  • kunne tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale problemstillinger inden for økonomi behandles, fra idéfase til implementering af løsningsforslag
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
  • teoretisk og praktisk at analysere en relevant økonomisk problemstilling og anvende denne viden til at træffe velbegrundede videnskabelige og praktiske beslutninger i relation til problemstillingen selvstændigt og i teams

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppestørrelse).
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeBAØKO202232
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet