Makroøkonomisk modellering

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

De faglige forudsætninger for at følge faget er opnået gennem deltagelse i de tidligere makroøkonomifag. SFC-modellerne stiller ikke samme krav til matematisk viden, som fx vækstmodellerne i makroøkonomi III, idet alle de opstillede modeller i dette kursus er lineære.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I makroundervisning og projektskrivning har de studerende tit hørt eller selv fremført kritik af de anvendte økonomiske modeller, bl.a. for ikke at afspejle virkeligheden og derfor ikke var i stand til at advare økonomerne forud for den økonomiske krise. 


I dette modul introduceres de studerende til, hvordan de selv kan opbygge makroøkonomiske modeller, der er modstandsdygtige over for denne kritik, og hvor økonomer på baggrund af disse modeller, faktisk var i stand til at advare mod en kommende krise. Hvor andre modeller blev anklaget for at mangle et link mellem den finansielle sektor og realøkonomien, så er dette link en integreret del af denne type modeller. 


Fremgangsmåden vil være at tage udgangspunkt i, at økonomier kan fremstilles realistisk ud fra et system, der bygger på nationalregnskabet. Det undersøges, hvordan strømme af indkomster, udgifter og produktion, der er sammenflettet med beholdninger af aktiver og passiver, bestemmer hvordan økonomien udvikler sig over tid.  Dette betyder, at de studerende dels skal arbejde med modeller, der afspejler åbne økonomier, som fx den danske økonomi samt dels arbejde med modeller, der kan gengive den observerbare udvikling i specifikke makroøkonomiske variable. Modellerne bliver dermed nemmere at overføre til aktuelle økonomiske diskussioner.
Modulet kan således ses som en fantastisk mulighed for at opstille en model, der senere kan anvendes i en bacheloropgave eller semesterprojekt. 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • makroøkonomisk modellering.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kende forskellen mellem beholdninger og strømme i nationalregnskabet.                                              
  • at opstille egne simple SFC-modeller, hvor kompleksiteten i modellen alene bestemmes af de enkeltes ambitioner og evner.
  • at anvende økonometri til at fastsætte værdien for centrale parametre.                                                                                   
  • at opstille SFC-modeller, der indeholder empirisk valide parametre.                                       
  • at analysere makroøkonomiske effekter af hændelser i såvel den reale side af økonomien som den finansielle, fx effekten af (de)reguleringen på de finansielle markeder eller effekten af finans/pengepolitik.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forholde sig kritisk til modeller.                                           
  • at belyse linket mellem den finansielle side og reale side af økonomien.

Undervisningsform

Undervisningen vil være både teoretisk orienteret og anvendelsesorienteret, hvilket betyder, at de studerende med hjælp fra forelæser lærer teorierne ved at anvende dem. Ved at hjælp af bogen af Godley og Lavoie: Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth indledes der først med simple SFC-modeller, der gradvist gøres mere og mere komplekse. De studerende vil få rig mulighed for selv at reproducere de gennemgåede modeller ved hjælp af en package i R. Gennem indsamling af empiri, bliver de studerende desuden i stand til at udnytte deres redskaber fra økonometri til at opstille en model, der forsøger at gengive udviklingen i faktiske tidsserier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk modellering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacro Economic Modelling
ModulkodeBAØKO202230
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet