Sundhedsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede formål er at gennemgå og diskutere centrale emner i sundhedsøkonomien både teoretisk og empirisk, ligesom en række relevante sundhedspolitiske emner vil blive taget op.


De økonomiske mekanismer i sundhedsvæsenet fungerer grundlæggende på andre måder end i det private marked, men kan naturligvis analyseres både teoretisk og empirisk med en sundhedsøkonomisk forståelse af mekanismerne.


Der er ansat over 100.000 personer i sundhedsvæsenet med samlede offentlige udgifter på omkring 110 mia.  I alt beslaglægger sundhedsvæsenet 10-11% af bruttonationalproduktet.  I løbet af et typisk år er alle danskere i kontakt med sundhedsvæsenet.  Mange 5-7 gange.  Sundhedsvæsenet betyder noget for den enkelte og derfor er ikke ligegyldigt, hvordan de økonomiske mekanismer er udformet og virker.  Det bidrager sundhedsøkonomien til.
 
Emnekredse: 

 • Hvad er sundhedsøkonomi, hvorved afskiller det sig fra traditionel mikroøkonomi?                                                        
 • Sundhedsvæsenets jerntrekant.                                                
 • Sundhedsøkonomi, velfærdsøkonomi og welfarism.               
 • Brugerbetaling, inkl. Grossman-modellen.                              
 • Afregningsmodeller (DRG, værdibaseret afregning, afregning af alm. praktiserende læger m.m.).                                             
 • Forebyggelsesøkonomi og kommunal medfinansiering.         
 • Kort introduktion til økonomisk evaluering.                            
 • Aktuelle sundhedspolitiske emner med sundhedsøkonomisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • hvad sundhedsøkonomi er og hvorved det adskiller sig fra mere traditionel mikroøkonomi.                                                 
 • afregningsordninger, brugerbetaling i sundhedsvæsenet, forebyggelsesøkonomi og kommunal medfinansiering.       
 • relevante sundhedsøkonomske emner. 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder til:

 • grundlæggende at identificere, hvornår og hvordan disse værktøjer kan bringes i spil og hvilke forudsætninger, det kræver.                                                                                        
 • at forstå, hvordan begreberne kan anvendes i praksis.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer i:                         

 • at i samarbejde med specialister kan implementere brugen af kursets værktøjer.

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Care Management
ModulkodeBAØKO202229
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet