Finansielle markeder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have deltaget i modulerne "Matematik II".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give en introduktion til finansielle markeder og grundlaget for de metoder, der anvendes til værdiansættelse af risikofyldte aktiver som aktier, samt afledede instrumenter (derivater) såsom aktieoptioner. Specifikt introduceres Markowitz Nobelprisvindende porteføljetankegang, hvor porteføljeafkastet forsøges optimeret for given porteføljerisiko. Endvidere gennemgås kendte (aktie)prisfastsættelsesmetoder såsom CAPM og APT-modellen. Slutteligt gennemgås prisfastsættelse af derivater, såsom optioner på aktier, i form af binomialmodellen og en anden Nobelprisvindende model (Black-Scholes-Merton modellen). 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • de finansielle markeder og grundlaget for de metoder, der anvendes til værdiansættelse af risikofyldte aktiver, samt afledede instrumenter (derivater) såsom aktieoptioner.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at beregne kovarians og korrelation af to eller flere afkast givet historiske data, identificere meanstandard deviation diagram, beregne forventet afkast og varians af afkastet af en portefølje af N aktiver. Beregne minimumsvarians porteføljen af et sæt af risikofyldte aktiver og fortolke ligningerne, der skal løses i beregningen.                          
 • at forstå og i praksis kunne implementere og beregne mean-standard deviation diagrammet på data, herunder kunne lokalisere den efficiente rand af risikofyldte aktiver, kapitalmarkedslinien, minimumsvariansporteføljen, og tangentporteføljen. Den studerende skal også kunne beregne og anvende tangentporteføljen og den efficiente rand af risikofyldte aktiver.                                           
 • at kunne forstå og kunne gøre rede for hvilke forudsætninger, der er nødvendige for at markedsporteføljen er tangentporteføljen. Endvidere skal den studerende have indsigt i de empiriske beviser for CAPM. Endelig skal den studerende forstå sammenhængen mellem mean-variance efficiency og ligningen for det risikojusterede afkast, og kunne beskrive hvordan beta af en portefølje beregnes givet beta af de enkelte aktiver i porteføljen og aktivernes vægte i porteføljen.  
 • at kunne dekomponere et værdipapirs varians i en markedsrelateret og ikke markedsrelateret komponent, eller fælles faktor komponent og virksomhedsspecifik komponent og forstå hvorfor denne dekomponering er vigtig for værdiansættelsen af finansielle aktiver.  
 • at kunne forklare hvad Arbitrage Pricing Theory (APT) ligningen betyder og kunne de empiriske empiriske resultater omkring APT.                                                              
 • at kunne forklare og anvende begrebet afledede instrumenter (derivater), forklare og anvende binomialmodellen til prisfastsættelse afledede instrumenter, danne arbitrageporteføljer hvis der er en afvigelse mellem markedspris og modelpris.                                                          
 • at kunne forklare og anvende optionspariteterne. Endelig skal den studerende kunne forklare tanken bag binomialmodellen og beregne en optionspris ved anvendelse af denne type momdel. Slutteligt skal den studerende kunne anvende Black-Scholes-Merton modellen til optionsprisfastsættelse og kunne fortolke på modellens input, herunder forstå volatilitetens betydning for optionspriser. 
   

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at - via selvstændigt arbejde med øvelser - at kunne implementere kursets finansielle modeller i Excel, MATLAB, R, eller anden software. 

Undervisningsform

Lektioner. Forvent også en del selvstændigt arbejde med øvelser. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansielle markeder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Markets
ModulkodeBAØKO202228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet