Økonomiske modeller II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at valgfaget Økonomiske modeller I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen minder om undervisningen i modulet Økonomiske modeller I, dog vil der være større vægt på at arbejde med egne modeller, åbne økonomier samt empiriske modeller.

Undervisningen vil derfor både være teoretisk orienteret og anvendelsesorienteret, hvilket betyder, at de studerende med hjælp fra forelæser lærer teorierne ved at anvende dem.

De studerende vil få rig mulighed for selv at reproducere de gennemgåede modeller ved hjælp af en numerisk computer-simulation.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • forskelle på modeller for lukkede økonomier og åbne økonomier.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at opstille SFC-modeller, der indeholder empirisk valide parametre.
  • at anvende økonometri via software til at fastsætte parametre.
  • at løse modellerne numerisk gennem computersimulation.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forholde sig kritisk til egne og andres modeller.
  • at opstille egne modeller med henblik på at analysere makroøkonomiske effekter af observerede ændringer i såvel den reale side af økonomien som den finansielle.

Undervisningsform

Undervisningen vil være både teoretisk orienteret og anvendelsesorienteret, hvilket betyder, at de studerende med hjælp fra forelæser lærer teorierne ved at anvende dem. Ved at hjælp af bogen af Godley og Lavoie: Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth indledes der først med simple SFC-modeller, der gradvist gøres mere og mere komplekse. De studerende vil få rig mulighed for selv at reproducere de gennemgåede modeller ved hjælp af en package i R. Gennem indsamling af empiri, bliver de studerende desuden i stand til at udnytte deres redskaber fra økonometri til at opstille en model, der forsøger at gengive udviklingen i faktiske tidsserier.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har afleveret et miniprojekt inden den fastsatte deadline.

Prøver

Prøvens navnØkonomiske modeller II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomic modelling II
ModulkodeBAØKO202223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet