Empirisk projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det empiriske projekt er at sætte den studerende i stand til selvstændigt at lave en empirisk undersøgelse af en økonomisk teori eller en praktisk problemstilling samt forberede den studerende til at kunne gennemføre et empirisk bachelorprojekt. 

De studerende kan vælge mellem at foretage en empirisk test af en model fra økonomisk teori, eller arbejde med et konkret økonomisk problem. Der vil være seminar, spørgetime og vejledning. De studerende forventes at anvende metoder fra undervisningen i økonometri.

Det forventes ydermere, at de studerende kan behandle spørgsmål af empirisk relevans i den virkelige verden. De bør være i stand til at konstruere en meningsfuld empirisk model og teste dens validering. Ved at gøre dette forventes det også, at de kan tage vigtige beslutninger i forbindelse med databehandling i forhold til modellen.

Læringsmål

Viden

  • definere mulige problemer ved operationalisering af økonomisk teori
  • reflektere over implicitte antagelser om kausalitet og konsekvenserne deraf for den økonometriske analyse
  • identificere konsekvenserne af antagelserne om kausalitet for den økonometriske analyse

Færdigheder

  • anvende faglig begrundelse for at indsamle data med henblik på økonometrisk analyse
  • anvende økonometriske metoder til at foretage en analyse
  • begrunde valget af det anvendte modeldesign
  • anvende relevante test for brud på Gauss-Markov teoremets antagelser

Kompetencer

  • håndtere en selvstændig anvendelse af multipel lineær regressionsanalyse i relation til en økonomisk teoretisk sammenhæng eller problemstilling,
  • foretage en kritisk vurdering af anvendelsen og fortolkningen af resultaterne af denne analyse

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper af maksimalt 4 studerende, med vejledning, spørgetime og seminar undervejs i projektperioden.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmpirisk projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppestørrelse).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work Based on Empirical Data
ModulkodeBAØKO202221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet