Økonometri II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende en indføring i teorien for og anvendelsen af tidsrækkeøkonometri. Målet med kurset er endvidere at give de studerende indsigt i, hvordan dynamiske modeller med baggrund i økonomisk teori kan repræsenteres ved en tidsrækkemodel, hvorefter egenskaberne ved den estimerede model kan analyseres.

Modulet udbygger den erhvervede viden og kompetencer fra tidligere matematik- og statistikkurser, indledende økonometrikurser, herunder anvendelsen af relevant software. Endvidere sættes den erhvervede viden fra eksempelvis makroøkonomi i et anvendt økonometrisk perspektiv. Modulet består overordnet af:

 • Differensligninger i relation til tidsrækkeøkonometri samt nøglebegreber fra matrixregning.
 • Stationære tidsrækkemodeller på enkeltligningsform, eksempelvis de såkaldte AR og ARMA modeller.
 • Ikke-stationære tidsrækkemodeller på enkeltligningsform (eksempelvis modeller med trends samt de såkaldte ARIMA modeller) samt økonometriske tests for stationaritet.
 • Tidsvarierende volatilitetsmodeller og tilhørende økonometriske test.
 • Fejlkorrektionsmodeller og sammenhængen med økonomisk ligevægt.

Efter dette modul forventes det, at de studerende kan håndtere data fra den virkelige verden. De skal kunne finde relevante data, identificere vigtige mønstre i dataene og derefter behandle dataene i overensstemmelse hermed. De forventes at være i stand til at formulere en passende empirisk model, estimere dens parametre, teste hypoteser og evaluere modellen. Derudover vil studerende, der gennemfører dette modul, kunne læse, forstå og kritisk gennemgå en empirisk rapport, der bruger tidsseriedata.

Læringsmål

Viden

 • forklare og identificere forskellige modeller og estimationsmetoder indenfor tidsrækkeøkonometri
 • forklare forskellen mellem modeller for tværsnitsdata og tidsrækker
 • forklare og gengive de statistiske egenskaber ved standard modeller inden for tidsrækkeøkonometri
 • forklare om konsekvenserne af fejlspecificerede modeller

Færdigheder

 • redegøre for dynamiske modeller i pensum, herunder ARMA, ARIMA modeller, og ARCHGARCH modeller
 • redegøre for forskellen mellem disse tidsserieøkonometriske metoder, herunder hvornår de anvendes, forskellene mellem metoderne, deres anvendelser, og deres begrænsninger
 • redegøre for forskellen mellem deterministiske og stokastiske trends i enkeltligningsmodeller, herunder redegøre for stationaritet, ikke-stationaritet og relevante tests for samme
 • i praksis anvende estimationsmetoder for disse modeller ved relevant software og efterfølgende vurdere modellerne ved statistiske tests
 • formulere og formidle i et præcist og klart sprog, hvordan et givent økonomisk problem kan analyseres ved en passende økonometrisk model
 • vurdere om den empiriske fremgangsmåde, der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres 
 • anvende relevant software til at løse empiriske problemer samt kritisk vurdere og fortolke resultaterne fra det empiriske problem i et præcist og klart sprog
 • læse, forstå, og kritisk evaluere tidsskriftartikler, der indeholder empiriske økonometriske arbejder
 • redegøre overordnet for fejlkorrektionsmodeller og kointegrationsbegrebet

Kompetencer

 • reflektere over disse tidsserieøkonometriske metoder, herunder forskellene mellem metoderne, deres anvendelser, og deres begrænsninger
 • formulere sig korrekt om, hvordan en økonomisk model eller et økonomisk problem kan belyses ved hjælp af en passende statistisk model til personer uden specifik økonometrisk viden
 • håndtere indsamling af relevant data og evaluere datas kvalitet
 • præsentation af og diskussion af økonometrisk teori og anvendelse
 • udvise et grundlæggende kendskab til økonometrisk metode og teori

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonometri II
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig individuel eksamen (30 min.) på baggrund af en obligatorisk skriftlig rapport og i pensum i øvrigt. Som hovedregel udarbejdes den skriftlige rapport i grupper. Den skriftlige rapport vil være underlagt visse formalia omkring omfang og form.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconometrics II
ModulkodeBAØKO202217
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet