Makroøkonomisk projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i den makroøkonomiske teoriforståelse, som den studerende erhverver sig i faget makroøkonomi.

Projektarbejde med en samfundsøkonomisk problemstilling relateret til dansk økonomi og forankret i makroøkonomisk teori.

Læringsmål

Viden

  • identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling i en makroøkonomisk kontekst
  • definere og reflektere over den anvendte metode i projektet

Færdigheder

  • gennemføre en analyse af projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale
  • finde, opstille/behandle og præsentere relevante dataserier for de væsentligste makrovariable i dansk økonomi
  • evaluere resultaterne af projektarbejdet og diskutere mulige implikationer heraf

Kompetencer

  • udarbejde en skriftlig fremstilling af projektets problemformulering, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt klart og korrekt sprog

Undervisningsform

Problembaseret projektarbejde med vejledning. Projektet udarbejdes som hovedregel i grupper (med en gruppestørrelse på 2-4 personer), men kan også udarbejdes individuelt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomisk projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppens størrelse).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomic Project
ModulkodeBAØKO202216
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet