Mikroøkonomi III - Arbejdsmarkedsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give den studerende en videregående teoretisk og empirisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde.

Kurset anvender mikroøkonomisk teori til at beskrive arbejdsmarkedets funktionsmåde med fokus på fastlæggelsen af udbud og efterspørgsel og problemstillinger relateret hertil. Desuden inddrages institutionelle aspekter, særligt i forhold til det danske arbejdsmarked. Kurset giver endvidere et indblik i, hvilke metoder der anvendes til at belyse arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger.

Læringsmål

Viden

  • identificere videnskabelige problemstillinger relateret til arbejdsmarkedets funktionsmåde
  • forklare arbejdsmarkedets funktionsmåde ved hjælp af mikroøkonomisk teori
  • definere fagområdets videnskabelige metoder og redskaber,
  • reflektere over institutionelle og politiske reguleringers betydning for arbejdsmarkedets funktionsmåde på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • demonstrere færdigheder i at anvende grafiske analyser i forhold til arbejdsmarkedsøkonomiske problemstillinger
  • applicere teori på konkrete problemstillinger i relation til arbejdsløshed, arbejdsudbud, arbejdskraftefterspørgsel, uddannelse og mobilitet
  • analysere løndannelsen
  • vurdere og reflektere over effekterne af anvendelsen af virksomhedsspecifikke lønsystemer

Kompetencer

  • gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger med relation til arbejdsmarkedet ved hjælp af fagets teorier og metoder

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi III - Arbejdsmarkedsøkonomi
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig (30 min.).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics III - Labor Economics
ModulkodeBAØKO202214
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet