Makroøkonomi IV

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne Makroøkonomi I, II & III, Mikroøkonomi I, II & III, Statistik og Matematik I & II

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi IV er at give de studerende en introducerende indføring i videregående mainstream makroteori. Fokuseringen er især på konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroanalyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres.

Udover at arbejde teoretisk, vil flere af de teoretiske konklusioner blive undersøgt gennem indsamling af data fra digitale databaser, ligesom modellen kan løses numerisk gennem computersimulation.

Læringsmål

Viden

 • redegøre for, hvad den moderne mainstream makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for en formel makromodel
 • redegøre for eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • redegøre for, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • redegøre for såvel penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst
 • redegøre for, hvorledes faktisk data kan opsplittes i et cyklisk og trend komponent

Færdigheder

 • opstille og anvende en formel makromodel
 • analysere eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • analysere og kritisk diskutere, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • analysere og kritisk diskutere penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst
 • anvende software til at foretage filtrering af data
 • anvende software til at udregne Taylor-renten på baggrund af faktisk data
 • illustrere færdigheder i at kunne forklare udviklingen i empiri på baggrund af den tillærte teori

Kompetencer

 • udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder i den moderne mainstream makroteori
 • udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i den moderne mainstream makroteori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi IV
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics IV
ModulkodeBAØKO202213
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet