Statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at lære den studerende grundlæggende statistiske begreber og metoder, således at den studerende bliver i stand til at følge kurset i økonometri på 4. semester samt efterfølgende tilegne sig viden om mere avancerede statistiske og økonometriske metoder. Endvidere er målet at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer som anført nedenfor.

Modulet giver de studerende grundlæggende statistisk metodiske færdigheder til at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger fx i forbindelse med projektarbejde og fortolke statistiske oplysninger. Modulet udgør grundlaget for opbygningen af de for en økonom nødvendige metodiske færdigheder. Der bygges videre på den opnåede viden i senere fag på såvel bacheloruddannelsen som kandidatuddannelsen. 

De studerende forventes at bruge forskellige digitale værktøjer til at indrapportere deres analyseresultater.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • basal sandsynlighedsteori
 • den centrale grænseværdisætning
 • diskrete og kontinuerte stokastiske variable og deres fordeling
 • forskellige relevante hypotesetest og konfidensintervaller
 • estimation af statistiske modeller
 • følgende fordelinger: Bernoulli, binomial, Poisson, uniform, chi-i-anden, og eksponential

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at redegøre for basal sandsynlighedsteori, herunder simultane, marginale og betingede fordelinger og momenter
 • at redegøre for diskrete og kontinuerte stokastiske variable og deres fordeling, herunder specielt normalfordelingen, t-, og F-fordelingen
 • at redegøre for de statistiske modeller i pensum
 • at redegøre for estimation, hypotesetest, og konfidensintervaller, herunder maksimum likelihood, moment estimation, test-statistikker, signifikansniveau, og type 1 og 2 fejl
 • kan anvende beskrivende statistik på økonomiske data
 • kan anvende estimation af bl.a. gennemsnit, varians og korrelation,
 • kan anvende et relevant statistisk standardprogram,
 • kan anvende hypotesetest

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • indenfor kommunikation af resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden.
 • i at forholde sig kritisk til resultaterne af en statistisk analyse
 • i at vurdere anvendelsesmuligheder af statistik inden for eget fagområde

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig prøve (30 min.).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics
ModulkodeBAØKO202212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet