Makroøkonomi III

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne Makroøkonomi I & II, Mikroøkonomi I & II og Matematik I & II.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi III er at give de studerende en grundlæggende indføring i mainstream makroøkonomiske modeller kvalitativt som også mere formelt matematisk. Som sådan berører Makroøkonomi III kort, mellem og langsigtede makroøkonomiske aspekter især med fokus på konjunkturcykler, strukturelt BNP og arbejdsløshedsproblemer og økonomiske vækstproblematikker.

Flere af modulets teoretiske konklusioner søges undersøgt gennem indsamling af data fra digitale databaser. Derudover introduceres de studerende til digital simulering af modulets teoretiske modeller gennem anvendelse af it-programmer.

Læringsmål

Viden

 • redegøre for empiriske facts omkring vækst pba. indsamling af data
 • redegøre for, hvad den moderne makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for det grundlæggende indhold i ny-klassisk og ny-keynesiansk makroteori
 • redegøre for, opstille og anvende modeller omhandlende økonomisk vækst
 • redegøre for og analysere, hvorledes det økonomiske vækstpotentiale i en økonomi er strukturafhængigt

Færdigheder

 • analysere årsager som konsekvenser af konjunkturcykler herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til længere sigt
 • opstille, analysere og kritisk diskutere relevante økonomisk politiske tiltag med henblik på at opnå en makroøkonomisk balance såvel internt som eksternt i en lukket henholdsvis åben økonomi kontekst ved anvendelse af mainstream makroøkonomiske modeller
 • opstille og løse en model numerisk gennem computersimulation
 • anvende den moderne makroøkonomiske tilgang og dennes grundlagsproblemer samt metoder

Kompetencer

 • udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder
 • udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afleveret et skriftlig produkt.

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi III
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig (30 minutter).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics III
ModulkodeBAØKO202210
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet