Matematik II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulet Matematik I

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give den studerende de matematiske forudsætninger, der kræves for at følge kurserne på bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi. Endvidere er målet at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer som anført nedenfor.

Calculus: Eksponential- og logaritmefunktioner, diskret og kontinuert vækst, funktioner af flere variable og optimering af disse med og uden sidebetingelser, bestemte og ubestemte integraler, differentialligninger og differensligninger.

Læringsmål

Viden

 • forklare standard matematisk terminologi
 • redegøre for funktioner af en eller flere variable, herunder om differentiation af sådanne funktioner
 • redegøre for ubestemt og bestemt integral. Have kendskab til multiple integraler og variabelskift
 • redegøre for optimering af funktioner med eller uden bibetingelser, herunder nødvendige og tilstrækkelige betingelser for ekstrema, Lagranges metode, Kuhn-Tucker betingelserne. Desuden skal den studerende have kendskab til gradienter, Jacobi og Hessian matricen
 • eksemplificere samspillet mellem matematik og økonomiske modeller

Færdigheder

 • anvende regneregler inklusiv differentiation for eksponential- og logaritmefunktioner samt økonomiske anvendelser i forbindelse med rentetilskrivning og tilbagediskontering
 • anvende matrix-algebra i løsningstilgangen
 • i praksis kunne anvende teori til optimering af en funktion af flere variable med eller uden bibetingelser, herunder Lagrange metoden og kunne opstille Kuhn-Tucker betingelserne samt beregne gradienter, Jacobi og Hessian matricen
 • i praksis kunne differentiere eller integrere eksempler på funktionsudtryk
 • kan anvende løsningsmetoder for differential- og differensligninger,
 • kan formulere og analysere grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder
 • kan beskrive og fortolke en funktion af flere variables egenskaber ud fra funktionens udtryk og partielle afledede

Kompetencer

 • identificere, analysere og fortolke på løsningsmetoder til grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder
 • tilegne sig indholdet af økonomisk faglitteratur, der bygger på anvendelser af matrixalgebra, funktioner af flere variable og differential- og differensligninger
 • argumentere for de enkelte skridt i en opgaveløsning på et matematisk grundlag
 • vurdere om opnåede resultater er korrekte
 • udvise et grundlæggende kendskab til matematisk metode og teori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik II
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer) med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics II
ModulkodeBAØKO20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet