Makroøkonomi II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi II er at give de studerende dels en uddybet forståelse af keynesiansk tankegang dels en indføring i monetarisk teori samt dels en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomi kontekst. Dette sker med henblik på at kunne formulere og kritisk diskutere økonomisk politik med henblik på at opnå en intern såvel som en ekstern makroøkonomisk balance. Forståelsen af de makroøkonomiske teorier forsøges ligeledes anskuet i et teorihistorisk perspektiv. Som sådan skal faget Makroøkonomi II set i forlængelse af faget Makroøkonomi I.

Modulet består af forelæsninger i makroøkonomisk teori, metode, økonomisk politik og teorihistorie

Læringsmål

Viden

 • redegøre for, hvad makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for den keynesianske teori til bestemmelse af output og beskæftigelse i 45o - diagrammet, IS/LM modellen og AD/AS-modellen
 • redegøre for monetarismen og dennes relationer til henholdsvis den klassiske som den keynesianske forståelsesramme
 • redegøre for inflationsteorier (kvantitetsteorien, Phillipskurven og mark-up prisfastsættelse)
 • redegøre for, hvorledes indkomstdannelsesprocesserne forløber i en åben økonomi
 • redegøre teorihistorisk for de væsentligste aspekter i keynesiansk tænkning og monetarismen
 • redegøre for fundamentale uenigheder, teoretisk som økonomisk politisk, mellem de to tilgange

Færdigheder

 • analysere samfundsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse af de to makroøkonomiske tilgange
 • opstille, analysere og kritisk diskutere relevante økonomiske politiske tiltag med henblik på at opnå en makroøkonomisk balance såvel internt som eksternt i en lukket henholdsvis åben økonomi kontekst
 • anvende den makroøkonomiske tilgang og dennes grundlagsproblemer samt metoder

Kompetencer

 • udvise et grundlæggende kendskab til økonomisk metode
 • udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder
 • udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller
 • udvise et grundlæggende kendskab til den teorihistoriske baggrund for udviklingen af makroteorien

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi II
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer) med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics II
ModulkodeBAØKO20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet