Matematik I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give den studerende de matematiske forudsætninger, der kræves for at følge kurserne på bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi. Endvidere er målet, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer som anført nedenfor

Lineær algebra: matrix-algebra, invers matrix og metoder til løsning af lineære ligningssystemer, lineær afhængighed, rang, egenværdier, diagonalisering og kvadratiske former.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere indsigt i standard matematisk terminologi
  • redegøre for anvendelsen af matrixregning på økonomiske problemstillinger
  • eksemplificere samspillet mellem matematik og økonomiske modeller

Færdigheder

  • i praksis og teori kunne anvende matrix-algebra, invers matrix og metoder til løsning af lineære ligningssystemer, herunder gøre rede for lineær afhængighed. Desuden skal den studerende kunne anvende og forklare begreberne rang og egenværdier af en matrix samt diagonalisering og kvadratiske former
  • formulere og analysere grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder

Kompetencer

  • identificere, analysere og fortolke på løsningsmetoder til grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder
  • tilegne sig indholdet af økonomisk faglitteratur, der bygger på anvendelser af matrixalgebra
  • argumentere for de enkelte skridt i en opgaveløsning på et matematisk grundlag
  • vurdere om opnåede resultater er korrekte
  • udvise et grundlæggende kendskab til matematisk metode og teori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsesopgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik I
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (2 timer) med intern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics I
ModulkodeBAØKO20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet