Empirisk projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det empiriske projekt er at sætte den studerende i stand til selvstændigt at lave en empirisk undersøgelse af en økonomisk teori eller en praktisk problemstilling samt forberede den studerende til at kunne gennemføre et empirisk bachelorprojekt. 

De studerende kan vælge mellem at foretage en empirisk test af en model fra økonomisk teori, eller arbejde med et konkret økonomisk problem. Der vil være seminar, spørgetime og vejledning. De studerende forventes at anvende metoder fra undervisningen i økonometri.

Læringsmål

Viden

  • definere mulige problemer ved operationalisering af økonomisk teori
  • reflektere over implicitte antagelser om kausalitet og konsekvenserne deraf for den økonometriske analyse
  • identificere konsekvenserne af antagelserne om kausalitet for den økonometriske analyse

Færdigheder

  • anvende faglig begrundelse for at indsamle data med henblik på økonometrisk analyse
  • anvende økonometriske metoder til at foretage en analyse
  • begrunde valget af det anvendte modeldesign
  • anvende relevante test for brud på Gauss-Markov teoremets antagelser

Kompetencer

  • håndtere en selvstændig anvendelse af multipel lineær regressionsanalyse i relation til en økonomisk teoretisk sammenhæng eller problemstilling,
  • foretage en kritisk vurdering af anvendelsen og fortolkningen af resultaterne af denne analyse

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper af maksimalt 4 studerende, med vejledning, spørgetime og seminar undervejs i projektperioden.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmpirisk projekt
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig gruppeeksamen (varighed afhængig af gruppestørrelse) med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work Based on Empirical Data
ModulkodeBAØKO201721
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet