Økonometri I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til at lave en selvstændig og kritisk statistisk analyse af en økonomisk teori. Det forventes herunder, at den studerende forstår forudsætningerne for den anvendte statistiske analyse, kan fortolke resultaterne af analysen og forholde sig kritisk til sådanne resultater.

Modulet giver den studerende en grundlæggende introduktion til økonometrisk teori og bygger videre på den opnåede viden fra Modul 12 Statistik. Der fokuseres på den lineære regressionsmodel herunder modellens antagelser og egenskaber, samt hvordan modellen estimeres, og hvordan modellens resultater fortolkes. Der lægges stor vægt på konsekvenserne af brud på modelantagelserne, og hvordan disse problemer kan håndteres. Herudover gives eksempler på ikke-lineære modeller samt metoder til at estimere disse.

Læringsmål

Viden

 • forklare og gengive forskellige estimationsmetoder for såvel lineære modeller som modeller med binære afhængige variable

Færdigheder

 • redegøre for, hvilke trin der indgår i en statistisk analyse
 • redegøre for den multiple lineære regressionsmodel
 • redegøre for estimation, herunder maksimum likelihood estimation og OLS estimation, WLS, GLS, FGLS og IVE, herunder endogenitet og eksogenitet
 • redegøre for eksempler på modelkontrol
 • redegøre for relevante egenskaber og forudsætninger hørende til en given estimator
 • beskrive, formidle og fortolke resultater fra en statistisk analyse, især resultaterne af en multipel lineær regressionsanalyse
 • redegøre for konsekvenserne af brud på antagelserne, der ligger til grund for brugen af en given statistisk analyse, især vedrørende OLS estimatoren. Dette indebærer også at kunne karakterisere om en estimator er konsistent, ’unbiased’, og efficient
 • redegøre for situationer hvor modeller for binære afhængige variable vil være et godt modelvalg
 • i praksis kunne anvende og udføre en statistisk analyse af et datasæt, herunder estimation, modelkontrol, hypotesetest og fortolkning vha. relevant statistisk software

Kompetencer

 • vurdere anvendelsesmuligheder af givne statistiske analyser i økonomi
 • tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde
 • formulere sig korrekt i statistiske og sandsynlighedsmæssige termer
 • kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden
 • foretage kritiske vurderinger af resultaterne af en statistisk analyse 
 • generalisere anvendelsesmuligheder af statistik til problemstillinger inden for eget fagområde
 • udvise et grundlæggende kendskab til økonometrisk metode og teori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonometri I
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig (30 min.) med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconometrics I
ModulkodeBAØKO201715
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet