Mikroøkonomi II

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulet Mikroøkonomi I.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Mikroøkonomi II er at bygge videre på den grundlæggende mikroøkonomi introduceret i modulet Mikroøkonomi 1. Den studerende sættes i stand til at opstille henholdsvis husholdningernes og virksomhedernes maksimeringsbetingelser (nyttemaksimering og profitmaksimering/omkostningsminimering) og anvende den underliggende matematik og grafiske fremstilling til en analyse af allokeringen af ressourcer under forskellige markedsformer, herunder behovet for og virkningen af forskellige økonomiske indgreb i markedsmekanismen. Den studerende får en introduktion til økonomisk modellering og en indsigt i, hvordan matematikken har og kan stimulere den mikroøkonomiske teoribygning.

Modulet kan overordnet opdeles i fire dele. Den første del fokuserer på husholdningernes optimale valg af goder ved forskellige præferencer (efterspørgselsanalysen), mens anden del fokuserer på virksomhedernes optimale valg af produktionsfaktorer på kort og lang sigt ved forskellige teknologier (udbudsanalysen). Komparativ statik anvendes på baggrund af de opstillede modeller. Tredje del analyserer allokeringen af ressourcer under forskellige markedsformer samt behovet for og virkningen af indgreb i markedsmekanismen. Fjerde og sidste del introducerer grundlæggende spilteori (herunder simultane, sekventielle og evolutionære spil) til analyse af mikroøkonomiske problemstillinger. Modulet understøttes af den sideløbende undervisning i matematik, mens de senere moduler i mikroøkonomi (arbejdsmarkedsøkonomi, adfærdsøkonomi og innovationsøkonomi) bygger videre på dele af teoribygningen og analyseredskaberne fra dette modul.

Læringsmål

Viden

 • identificere og reflektere over forskellige typer af præferencer samt gengive husholdningens nyttemaksimeringsbetingelse
 • identificere og reflektere over forskellige produktionsteknologier og gengive virksomhedens profitmaksimeringsbetingelse (og omkostningsminimeringsbetingelse)
 • reflektere over forskellige modeller for konkurrence på oligopolmarkedet
 • gengive centrale udvalgte modeller og koncepter indenfor klassisk spilteori samt evolutionære spil og spil i rum
 • genkende hvordan indsigter fra matematikken har og kan stimulere den mikroøkonomiske teoriudvikling (videnskabsteoretisk dimension)

Færdigheder

 • analysere husholdningernes optimale valg af goder ved forskellige præferencer samt effekterne af indkomst- og prisændringer (herunder anvendelse af Slutsky-ligningen)
 • analysere virksomhedernes optimale valg af output og produktionsfaktorer på kort og lang sigt ved forskellige teknologier, output-priser og faktorpriser
 • analysere udvalgte mikroøkonomiske modeller, relateret til markedsimperfektioner, i geometrisk og algebraisk form
 • anvende udvalgte modeller inden for spilteori på empiriske problemstillinger

Kompetencer

 • identificere mikroøkonomiske problemstillinger og præsentere disse geometrisk og/eller algebraisk
 • argumentere for anvendelse af mikroøkonomiske og spilteoretiske modeller på eksempler og praktiske problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsninger samt øvelsesgange.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi II
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig (30 min.) med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics II
ModulkodeBAØKO201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet