Kandidatspeciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i 1.- 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Lange specialer skal indeholde arbejde af eksperimentel karakter, og skal godkendes af studienævnet. Dette arbejde skal have et omfang, der modsvarer specialets ECTS-omfang.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden og kunne forstå specialiseringens emner på højeste internationale niveau
 • Skal være i stand til kritisk at vurdere viden og kunne identificere nye videnskabelige problemstillinger inden for specialiseringens område
 • Skal forstå vilkårene for specialiseringens forskningsområde, herunder forskningsetik

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal selvstændigt kunne forklare valg af videnskabelige teoretiske og/eller eksperimentelle metoder  
 • Skal kunne anvende et bredt spektrum af ingeniørvidenskabelige metoder til forskning og udvikling samt bidrage med ny viden
 • Skal kunne kommunikere projektarbejdet på en klar og systematisk måde til såvel fagfæller som til offentligheden 
 • Skal selvstændigt og kritisk kunne udvælge og inddrage relevant litteratur, relevante eksperimenter eller relevante data

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne udarbejde et projekt omfattende en eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger
 • Skal evne at vurdere, vælge og omsætte akademiske kundskaber, færdigheder og videnskabelige teorier, metoder og redskaber til på et videnskabeligt grundlag at opstille relevante nye analyse-løsningsmodeller samt kunne begrunde sine valg 
 • Skal selvstændigt og med professionel og videnskabelig tilgang kunne indgå i en dialog med fagfæller og professionelle interessenter i forhold til kandidatuddannelsens faglighed
 • Skal kunne give en selvstændig og kritisk bedømmelse af de valgte teorier og metoder såvel som af gennemførte analyser, opnåede resultater og dragne konklusioner

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 45 ECTS svarende til 1350 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.

Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på engelsk.* Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk.** Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

* Eller et andet fremmedsprog (efter studienævnets godkendelse)
** Studienævnet kan dispensere herfra
ECTS45
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeB-VT-K3-31
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS45
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet