Projektorienteret forløb i en virksomhed

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det projektorienterede forløb skal have et omfang, der modsvarer projektets ECTS-belastning.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal have indsigt i ingeniørarbejdet inden for den valgte specialisering på en, eventuelt to, ingeniørarbejdspladser i en offentlig teknisk institution, en teknisk forsyningsvirksomhed, en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller en bygge- eller anlægsteknisk produktionsvirksomhed 
  • Skal have forståelse af økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på en arbejdsplads
  • Skal have indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, herunder kommunikation, samarbejde, formelle regler og administrative rutiner

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal relatere sig til økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på en ingeniørfaglig arbejdsplads
  • Skal kunne rapportere arbejdsresultater i en teknisk rapport samt kunne forelægge resultaterne mundtligt
  • Skal have etableret kontakt til virksomheder inden for den valgte specialiserings sektor
  • Skal have arbejdet med ét stort projekt over en længere periode

Undervisningsform

Modulets omfang skal være af samme omfang, som det er tilfældet i et ordinært projektforløb indeholdende samme antal ECTS.

Den studerende specificerer sammen med virksomheden projektet. Virksomheden udpeger en kontaktperson, der har mulighed for og faglige forudsætninger for at vejlede den studerende på virksomhedens vegne. 

Projektets omfang og mål skal bibringe den studerende en faglig progression svarende til 3. semester på kandidatuddannelsen. Studienævnet skal godkende forløbet og dets mål samt virksomhedens kontaktperson. 

Rapporter og øvrig dokumentation for arbejdet ved virksomheden afleveres ved afslutningen af det projektorientede forløb. Den studerende udarbejder og afleverer endvidere senest 3 uger efter afslutningen af det projektorienterede forløb et kritisk og reflekterende papir med vurdering af egen læring og af opholdet i virksomheden som et led i det samlede uddannelsesforløb.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb i en virksomhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar, projektrapport og reflekterende papir.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-orientated Study in an External Organisation
ModulkodeB-VT-K3-26
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet