Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets mål er at give den studerende en indføring i den praksis, der i samspil med bl.a. samfundsøkonomiske modeller definerer beslutninger om samfundets infrastruktur med tyngde på vejtrafikområdet. Der tages udgangspunkt i Statens Manual for samfundsøkonomisk analyse på vejtransportområdet samt relevant litteratur om strategisk planlægning og implementering.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om problemstillinger ved brugen af samfundsøkonomisk analyse
 • Skal have viden om de trafikøkonomiske enhedspriser, herunder, hvordan de fremkommer 
 • Skal have viden om brugen af Manual for samfundsøkonomisk analyse på vejtransportområdet
 • Skal have viden om, hvordan realpolitiske beslutninger og teknisk faglig funderede løsninger kan påvirke hinanden

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne formulere mål for analyse og evaluering af trafikprojekter, planer og politikker inden for transportområdet, herunder gennem inddragelse af allerede vedtagne bæredygtighedsmål, f.eks. FN’s verdensmål
 • Skal kunne analysere og kunne gennemføre en samfundsøkonomisk vurdering med inddragelse af anlægs- og driftsøkonomi samt kørsels-, tids-, miljø og uheldsomkostninger af planlagte vejinfrastrukturprojekter
 • Skal kunne eksemplificere, hvordan realpolitik kan påvirke teknisk faglig funderede løsninger

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne håndtere problemstillinger i forhold til usikkerheder i projektforudsætninger i relation til økonomiske vurderinger af trafikprojekter og skal kunne kommunikere disse usikkerheder i tilknytning til vurderingens resultater
 • Skal demonstrere evne til at inddrage fagligt etiske aspekter i relation til tolkning og kommunikation af resultaterne og den usikkerhed, der knytter sig til analyserne og evalueringerne
 • Skal kunne reflektere over modstridende analyse- og evalueringsresultater
 • Skal kunne reflektere over dilemmaet mellem den bedste faglige løsning og realpolitik

Undervisningsform

Studiekredse, workshops og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnical Solutions, Policies and Socio-economic Estimations
ModulkodeB-VT-K3-20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet