Godstransport

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i transport- og mobilitetsplanlægning, trafikplanlægning og trafikmodeller, data og simulering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets mål er at give den studerende en indføring i de teorier og metoder, der anvendes indenfor globale logistiksystemer.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal have kenskab til den danske logistikbranche.
  • Forstå og redegøre for essentielle udfordringer i relation til globale logistiksystemers udformning samt til planlægning og styring heraf.
  • Kende, forstå og redegøre for relevante analytiske metoder og teknikker til understøtning af beslutninger vedrørende globale logistiksystemers udformning, planlægning og styring
  • Skal have viden om udviklingen i godstransport på lastvogne, tog og skibe over tid.
  • Skal have viden om forskellige knudepunkters rolle i logistiksystemer, f.eks. havne og godshoteller.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Definere, afgrænse, analysere og løse problemer knyttet til globale logistiksystemers udformning, planlægning og styring.
  • Udvælge og argumentere for de væsentligste kontekstuelle faktorer, i Danmark såvel som internationalt, samt mest egnede tilgange til udformning, planlægning og styring af globale logistiksystemer i en given kontekst.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Udvælgelse af metoder og teknikker til udformning, planlægning og styring af globale logistiksystemer.
  • Inddragelse af logistiksystemets interne og eksterne kontekst, herunder virksomhedens operationelle, markeds- og supply chain-relaterede strategier og virksomhedens globale produktions- og forsyningsnetværk samt industrielle og markedsrelaterede vilkår.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med workshops, præsentationsseminarer m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGodstransport
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFreight Transport
ModulkodeB-VT-K3-19
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet