Vej- eller trafikfagligt review paper

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger på viden opnået i 1. og 2. semester samt viden, der opnås i modulerne Godstransport, Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger, og Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal have viden om grundlæggende videnskabelige metoder ved udarbejdelsen af et fagligt review paper

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal have tilegnet sig metoder til at arbejde med videnskabelig dokumentation og argumentation
  • Skal demonstrere fortrolighed med udformningen af et fagligt dokument
  • Skal kunne præsentere resultatet af et akademisk bearbejdet emne som review paper

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

  • Skal kunne afsøge, vurdere, udvælge, analysere, begrunde, sammenfatte, perspektivere og formidle informationer og viden, der er relevant i en aktuel kontekst
  • Skal kunne strukturere, designe og forfatte et review paper i overensstemmelse med fagets akademiske standarder og tradition

Undervisningsform

Individuelt projektarbejde med vejledning.
Den studerende beskriver inden udgangen af semestrets første måned emnet for sit review paper. Emnet skal ligge inden for vej- og trafikfagene.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVej- eller trafikfagligt review paper
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Medmindre andet aftales ved semesterstart bedømmes det afleverede review paper uden yderligere præsentation.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic Review Paper
ModulkodeB-VT-K3-18
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet