Kollektiv transport

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger på viden opnået i 1. semester samt viden, der opnås i Trafikmodeller og Anvendt statistik i trafikplanlægningen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om de politiske, sociale og miljømæssige forhold, der har indflydelse på de problemstillinger, der gør sig gældende i tættere byområders trafiksystemer og i valget af løsninger
 • Skal have viden om den lovgivning, der regulerer den kollektive trafik og fastlægger rammerne for dens organisering
 • Skal have viden om samspil mellem udbud og efterspørgsel af kollektiv trafik
 • Skal have viden om den kollektive trafiks samspil med byplanlægningen og med den øvrige trafikplanlægning
 • Skal have kendskab til principper for udformning og planlægning af kollektive trafiksystemer og for udformning af trafikterminaler og stationer
 • Skal have viden om modellering af kollektive transportsystemer
 • Skal have kendskab til de danske vejregler for bustrafik og letbane samt vejregler for trafikterminaler
 • Skal have kendskab til sikkerhedsprincipper og signalsystemer på banenettet
 • Skal have kendskab til takst- og billetteringssystemer
 • Skal have kendskab til markeds- og kvalitetsundersøgelser inden for den kollektive trafik
 • Skal have kendskab til økonomien i den kollektive trafik
 • Skal have viden om midler til trafikal prioritering af den kollektive transport, herunder brugen af ITS

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne etablere et overordnet planlægningsgrundlag for kollektiv transport, herunder kunne gennemføre systematisk dataindsamling af områdets trafikale og bymæssige funktioner samt kunne analysere trafikale problemer under de forhold, som karakteriserer tætte byområder
 • Skal kunne vælge relevante analyse- og planlægningsværktøjer inden for by- og trafikplanlægning samt kollektiv transport og skal kunne gennemføre analyser af den kollektive transports afvikling
 • Skal kunne vælge relevante metoder til planlægning, dimensionering og udformning af kollektive transportformer inkl., hvis relevant, skinnebåren eller sidestillede løsninger på storby- eller regionskala
 • Skal kunne vurdere løsningsforslagenes konsekvenser
 • Skal kunne gennemføre køreplanlægning for kollektiv trafik
 • Skal kunne vurdere drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i det kollektive trafiknet
 • Skal kunne planlægge et kollektivt transportsystem på relevant skala
 • Skal kunne redegøre for, hvordan projektets løsningsforslag bidrager til FNs Verdensmål

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne reflektere over de anvendte metoders styrker og svagheder og potentielle forbedringsmuligheder for metoderne
 • Skal kunne reflektere over indsamlede observationer omkring behov og vilkår for den kollektive transport i en storby- eller regionskala
 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder i en kollektiv transportplan samt over svagheder i planens grundlag og forudsætninger
 • Skal kunne reflektere over, hvilke af FN’s Verdensmål de opstillede løsninger virker for og hvordan

Læringsmål for problembaseret læring

 • Skal kunne vurdere problemløsning
 • Skal kunne vurdere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal kunne vurdere konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, virksomhedsbesøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt PBL kompetenceprofil er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen.

Prøver

Prøvens navnKollektiv transport
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Transport
ModulkodeB-VT-K2-9
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet