Anvendt statistik i trafikplanlægningen

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik, trafikplanlægning og trafikteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om statistiske analyser og test inden for trafikplanlægning og trafikteknik
 • Skal have viden om de statistiske metoders forudsætninger og egnethed

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne gennemføre typiske relevante tests i relation til indsamlede data vedrørende vej- og trafikprojekters konsekvenser og effekter, herunder: 
  • Chi2-test
  • Parametriske middelværdi og varianstest 
  • Ikke-parametriske test 
  • Bi- og multivariat regressionsanalyse
  • Korrektionsfaktormetode
  • Meta-analyse og homogenitetstests
  • Metode til dimensionering af nye projekter 
 • Skal kunne benytte IT-værktøjer til analyse af data

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne vurdere nødvendigheden af at gennemføre statistiske analyser og analysetest
 • Skal kunne vurdere hvilke analyser og test, der under givne omstændigheder vil være egnede
 • Skal kunne vurdere, om der på grundlag af gennemførte test kan drages statistisk sikre konklusioner ud fra indsamlede data vedrørende trafik- og vejprojekters konsekvenser og effekter
 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation af statistiske vurderinger i overensstemmelse med fagets standarder og tradition

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik i trafikplanlægningen
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics in Transportation Planning
ModulkodeB-VT-K2-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet