Trafikmodeller

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne trafikplanlægning og trafikteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal have viden om trafikmodellernes rolle i trafik- og transportplanlægningen
  • Skal have viden om modelbygning på makro-, meso- og mikroniveau, herunder om betydningen af forudsætninger og antagelser og om disses konsekvenser for anvendelsen af modelresultaterne
  • Skal kunne redegøre for anvendelse af trafikmodeller til beskrivelse af personers transportmønstre, herunder rejseaktivitet, turfordeling, transportmiddelvalg og rutevalg
  • Skal have viden om sekventielle trafikmodeller, navnlig 4-trinsmodellen
  • Skal have viden om avancerede trafikmodeller og deres styrker/svagheder

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne indsamle relevante informationer om trafikkens omfang, sammensætning, hastighed og adfærd til brug ved en trafikmodellering
  • Skal kunne anvende de grundlæggende teorier inden for trafikmodellering til at bygge en simpel trafikmodel med henblik på at undersøge virkningen af forskellige alternativer for udformningen af den trafikale infrastruktur
  • Skal kunne vurdere og validere resultaterne fra en modelkørsel

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne forholde sig faglig kritisk til resultater fra modellerne og brugen af resultaterne herfra
  • Skal kunne reflektere over trafikmodellernes anvendelighed, herunder deres styrker og svagheder

Undervisningsform

Studiekredse, workshops, miniprojekter og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikmodeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og miniprojektrapport
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTransportation Models
ModulkodeB-VT-K2-10A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet