Planlægning i byer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om relevante planlægningsteorier og deres styrker og svagheder
 • Skal have grundlæggende viden om og forståelse for teorier om drivkrafter, tendenser, principper og udfordringer inden for byernes udvikling, herunder i særlig grad transportens bidrag hertil og en forståelse for mobilitetens sammenhæng og komplekse rolle i samfundsudviklingen
 • Skal have viden om og forståelse for de planlægningsmetoder, der knytter sig til byernes og mobilitetens udvikling, herunder både den fysiske planlægning og plansystemet 
 • Skal have viden om bæredygtig udvikling som udfordring for byernes og mobilitetens planlægning

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne læse og forstå kommunale planer inden for fysisk planlægning og mobilitetsplanlægning
 • Skal kunne identificere, analysere og vurdere planernes mål og virkemidler – også i forhold til nationale og regionale mål
 • Skal kunne identificere, anvende og vurdere planlægningsmæssige virkemidler inden for både fysisk planlægning og plansystemet, byplanlægning og mobilitetsplanlægning i forhold til konkrete byudviklingsudfordringer, herunder mulighederne og begrænsninger ved plansystemets virkemidler i forhold til trafikplanlægning
 • Skal kunne identificere brugen af relevante planlægningsteorier i konkrete cases
 • Skal i behandlingen af både byudviklings- og planlægningsmæssige udfordringer særligt kunne identificere og anvende metoder og analyser med fokus på fysiske og funktionelle aspekter såsom arealanvendelse, bebyggelse, infrastruktur og miljø

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af komplekse byudviklings-, transport- og mobilitetsmæssige udfordringer
 • Skal selvstændigt kunne kombinere forskellige fagfelter omkring byudvikling, transport og mobilitet 
 • Skal kunne identificere og strukturere behovet for viden og egen læring i forbindelse med planlægning af byers, transportens og mobilitetens udvikling

Undervisningsform

Studiekredse, workshops, og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger, ekskursioner m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning i byer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Planning
ModulkodeB-VT-K1-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet