Trafikteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for grundlæggende begreber og principper i trafik- og trængselsanalyser, herunder indenfor mikrosimulering
 • Skal kunne forstå den principielle virkemåde for sensorer til indsamling af trafikdata
 • Skal kunne forstå begreber og principper for planlægning og projektering af signalregulerede kryds
 • Skal have viden om udfordringer og redskaber i relation til moderne trafikledelse og trafikinformation, herunder Intelligente Transport Systemer (ITS) og om, hvordan ITS kan bidrage til et bæredygtigt transportsystem
 • Skal kunne forstå trafikledelsens og trafikinformationens rolle i trafik- og transportplanlægningen
 • Skal have viden om såvel trafikkens lokale som globale miljøkonsekvenser

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne analysere kapacitets- og fremkommelighedsforhold i prioriterede og signalregulerede knudepunkter
 • Skal kunne analysere og vurdere mulighederne i de forskellige former for ITS systemer
 • Skal kunne kortlægge, analysere og vurdere såvel trafikkens lokale som globale miljøkonsekvenser, herunder FN's Verdensmål, samt kunne foreslå tiltag til at afhjælpe de dokumenterede problemer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante data, metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af trafikkens miljø- og trængselsudfordringer
 • Skal selvstændigt kunne kombinere forskellige fagfelter omkring trafikkens miljø- og trængselsudfordringer 
 • Skal kunne reflektere fagligt og videnskabeligt over de anvendte modellers beskrivelse af virkeligheden og over betydningen for brugen af modellernes resultater

Undervisningsform

Studiekredse, workshops, og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger, ekskursionerm.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraffic Engineering
ModulkodeB-VT-K1-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet