Trafikplanlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om forskellige typer af vej- og trafikplaner, herunder klassiske trafikplanlægningsparadigmer
 • Skal have viden om kommunal vej-, sti- og trafikplanlægning, herunder hastighedsplanlægning og parkering
 • Skal have viden om de forskellige trafikantgruppers krav til og problemer i vejtrafiksystemet med særligt henblik på de svage trafikanters vilkår
 • Skal have viden om rammevilkår for kommunal trafikpolitik og kommunernes trafikpolitiske virkemidler herunder eksempelvis parkeringspolitik
 • Skal have viden om grundlæggende uheldsteori samt om trafiksikkerhedsarbejdet med udgangspunkt i danske forhold
 • Skal have viden om værktøjer og metoder samt bagvedliggende principper, strategier og målsætning i trafiksikkerhedsarbejdet

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for vejklassifikation, stiklassifikation, trafikzonéring, hastighedsklassificering og parkeringsstrategier
 • Skal kunne analysere og vurdere forskellige principper for planlægning af vejtrafik og stitrafik
 • Skal kunne udpege, analysere og prioritere uheldsbelastede lokaliteter ved anvendelse af anerkendte metoder samt anvise løsninger på konstaterede sikkerhedsproblemer.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne reflektere over sammenhænge mellem den kommunale vej- og trafikplanlægning og den øvrige kommunale fysiske planlægning
 • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af komplekse trafikplanlægningsmæssige udfordringer
 • Skal kunne reflektere over den nuværende praksis for trafiksikkerhedsarbejdet

Undervisningsform

Studiekredse, workshops og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger, ekskursioner m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikplanlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTransportation Planning
ModulkodeB-VT-K1-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet