Trafikken og dens konsekvenser

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, der opnås i modulerne Trafikplanlægning, Trafikteknik og Planlægning i byer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om den konkrete bys vej- og trafikplangrundlag
 • Skal kunne forstå de faktorer, der har betydning for trafikkens sammensætning, omfang og udvikling i den konkrete by

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne planlægge, indsamle og analysere relevante data og informationer vedrørende trafikkens omfang, sammensætning og afvikling
 • Skal kunne gennemføre trafikanalyser på grundlag af egne registreringer og tællinger samt foreliggende trafikdata
 • Skal kunne analysere trafikkens konsekvenser for nærmiljø og for sikkerhed
 • Skal kunne udforme relevante vej- og stinetplaner til løsning af dokumenterede trafikale og trafikbetingede problemstillinger
 • Skal kunne identificere lokale trafikale og trafikskabte problemstillinger, opstille konkrete løsningsforslag samt kunne vurdere løsningsforslagenes egnethed og afledte konsekvenser
 • Skal kunne anvende GIS- og IT-baserede værktøjer i kortlægningen, analysen og løsningen af trafikale og trafikskabte problemstillinger

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne reflektere over styrker og svagheder i en trafikplan samt over svagheder i planens grundlag og forudsætninger
 • Skal kunne reflektere over de anvendte metoders styrker og svagheder og potentielle forbedringsmuligheder for metoderne
 • Skal kunne kommunikere trafikale og trafikskabte problemstillinger samt forslag til deres løsning, herunder også problemstillinger der rummer modstridende interesser
 • Skal kunne reflektere over, hvilke af FN’s Verdensmål de opstillede løsninger virker for og hvordan

Læringsmål for problembaseret læring

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne vurdere problemløsning
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikken og dens konsekvenser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraffic and its Consequences
ModulkodeB-VT-K1-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCivilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet