Vejens opbygning, fundering og belægning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Ingeniørgeologi og geoteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om råstoffer til vejbygning 
 • Skal have viden om prøvningsmetoder for vejmaterialer
 • Skal have viden om jordforbedringsmaterialer og –metoder 
 • Skal kunne forstå og redegøre for vejbefæstelsers opbygning, funktion og nedbrydning
 • Skal have viden om vejbygning på blødbund
 • Skal have viden om håndtering af niveauforskelle og skråningsstabilitet
 • Skal kunne forstå og redegøre for virkninger af vand i vejbefæstelser, skråninger og dæmninger 
 • Skal have viden om grundvandssænkning 
 • Skal have kendskab til jernbaners fundering

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne bestemme sætninger af veje og vurdere sætningers tidsforløb
 • Skal kunne anvende vejgeotekniske forsøgsresultater 
 • Skal kunne anvende de danske vejreglers metoder til at dimensionere vejbefæstelser 
 • Skal kunne anvende metoder til undersøgelse af vejdæmninger og skråninger
 • Skal kunne analysere og beregne skråningsstabilitet
 • Skal kunne analysere og håndtere problemstillinger for vejbygning på blød bund

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne dimensionere mindre vejbefæstelser 
 • Skal kunne vurdere jordbundens forhold med hensyn til en vejkonstruktion
 • Skal kunne vurdere en dæmnings stabilitet i forbindelse med en vej- eller banekonstruktion

Undervisningsform

Studiekredse, workshops og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger, laboratorieforsøg m.m. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejens opbygning, fundering og belægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHighway Construction and Pavements
ModulkodeB-VT-D5-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet