Vejforvaltning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om opbygningen af og arbejdsdelingen i den danske vej- og trafiksektor 
 • Skal have viden om vejregistersystemer, herunder referencesystemet og stamdata 
 • Skal have viden om standardiseringsarbejdet for udveksling af vejdata
 • Skal have viden om den danske vejlovgivning samt om forvaltningsloven, om offentlighedsloven og om supplerende forvaltningsretlige retsregler 
 • Skal forstå betydningen af sagsoplysningen i relation til blandt andet naboretlige sager 
 • Skal have viden om drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på vejnettet, herunder om opgavernes planlægning, tilrettelæggelse og kontrol 
 • Skal have viden om vejforvaltningsstøttesystemer 
 • Skal have grundlæggende viden om vejprioriteringssystemer
 • Skal have viden om metoder til reparation af vejbelægninger

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne anvende standardopslag i vejregistersystemer samt kunne vurdere resultatet 
 • Skal kunne definere og foretage egne forespørgsler i danske vejregistre 
 • Skal kunne søge og tolke bestemmelser og præjudicerende udtalelser til vejforvaltningsafgørelser 
 • Skal kunne formulere partshøringsskrivelser og vejforvaltningsafgørelser 
 • Skal kunne udarbejde og vurdere planer for vejarbejdsafmærkning 
 • Skal kunne foretage visuel bedømmelse af vejbelægninger og kunne tolke skadesbilleder

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne vurdere en belægnings aktuelle tilstand
 • Skal kunne iværksætte foranstaltninger til udbedring af en vejs tilstand
 • Skal kunne vurdere og udarbejde en plan for nødvendig vinterbekæmpelse

Undervisningsform

Studiekredse, workshops og præsentationsseminarer, eventuelt suppleret med forelæsninger m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejforvaltning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen gennemføres som skriftlig eller mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHighway Asset Management and Administration
ModulkodeB-VT-B6-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet