Design af vejanlæg

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om et vejbyggeris projektfaser
 • Skal kunne redegøre for forskellige hastighedsbegreber
 • Skal have viden om vejens tværprofilelementer og disses betydning for kapacitet, trafiksikkerhed mv.
 • Skal have viden om tracering af veje og design af tilslutningsanlæg
 • Skal have viden om planlægning og design af afvandingssystemer for vej og bane
 • Skal kunne forstå opbygningen af en vejbefæstelse og de enkelte lags funktioner
 • Skal kunne forstå opbygningen af tværsnittet for jernbaneelementer
 • Skal have viden om opbygning af et digitalt vejprojekt
 • Skal kunne forstå gennemførelse af jordberegning og jorddisponering
 • Skal kunne forstå 1- og 2-plans kryds og disses varianter samt kunne redegøre for de enkelte kryds fordele og ulemper
 • Skal have viden om vejudstyr, såsom autoværn, vejbelysning, afmærkning og vejbeplantning

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne opbygge vejmodeller ved brug af digitale værktøjer
 • Skal kunne fremstille projektmateriale ved brug af vejfagets regelsæt
 • Skal kunne optimere et vejtracé med hensyn til jordbalance, vejæstetik mv. 

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne lokalisere tvangspunkter og bindinger, der fastlægger og begrænser en vejkorridor 
 • Skal kunne vurdere en linjeførings geometriske bestemthed 
 • Skal kunne bestemme designparametre for et vej- eller banetracé samt kunne gennemføre linjeførings- og længdeprofilberegninger
 • Skal kunne fastlægge og begrunde overgangskurver og overhøjder
 • Skal kunne vælge normaltværprofil afpasset vejtype, trafik og økonomi
 • Skal kunne vurdere tilstedeværelsen af nødvendig sikkerhedszone 
 • Skal kunne vælge krydstype afpasset vejtype, trafik og arealhensyn
 • Skal kunne udforme en rundkørsel eller et kanaliseringsanlæg på grundlag af forudgående kapacitetsberegninger

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg, projektarbejde m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af vejanlæg
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Eksamen afvikles enten særskilt eller i forbindelse med projekteksamen. Prøveform fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHighway Design
ModulkodeB-VT-B5-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet