Grundlæggende spildevandsrensning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem generel mikrobiologi og kemi på gymnasieniveau samt gennem kursusmodulet Afløbsteknik og hydraulik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om grundlæggende og videregående spildevandsrensning
 • Skal have viden om teorier bag fysiske, kemiske og biologiske renseprocesser
 • Skal have viden om renseteknologier for fjernelse af kulstof, kvælstof og fosfor fra kommunalt spildevand

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne karakterisere kommunalt spildevand
 • Skal kunne karakterisere og kvantificere de væsentligste kemisk/biologisk/fysiske processer, der anvendes til rensning af kommunalt spildevand
 • Skal kunne karakterisere og kvantificere de væsentligste fysiske separationsprocesser 
 • Skal kunne karakterisere de væsentligste processer ved anaerob udrådning af slam
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af biologiske processtanke på kommunale renseanlæg
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af forklaringstanke og efterklaringstanke
 • Skal kunne udføre skitse-design og grov-dimensionering af rådnetanke
 • Skal kunne supportere drift og optimering af kommunale renseanlæg for fjernelse af kvælstof og fosfor
 • Skal kunne opstille modeller for biologiske processer i aktiv slam anlæg
 • Skal kunne opstille modeller for omsætning i biofilm på fastfilm anlæg 

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Have evnen til at planlægge og designe kommunale renseanlæg
 • Have evnen til at analysere funktionen af kommunale renseanlæg

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende spildevandsrensning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals of Wastewater Treatment
ModulkodeB-VM-D6-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet