Vandbehandling og distribution

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Afløbsteknik og hydraulik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal have kendskab til metoder til udformning og dimensionering af vandindvindings- og vandforsyningsanlæg 
  • Skal kunne forstå metoder til styring og regulering af vandværker og vandforsyningssystemer
  • Skal have kendskab til kvalitet af drikkevand og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
  • Skal kunne redegøre for anvendelse af grundvand og overfladevand som råvand 
  • Skal kunne redegøre for principperne bag normal og videregående behandling af råvand, herunder centrale fysiske, kemiske og biologiske processer
  • Skal kunne forklare de grundlæggende principper bag opbygning og dimensionering af vandværker og ledningsnet

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af ledningsnet og beholderanlæg
  • Skal kunne udføre beregninger af vand- og trykfordeling i ledningsnet ved hjælp af numeriske computermodeller

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandbehandling og distribution af drikkevand

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandbehandling og distribution
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTreatment and Distribution of Drinking Water
ModulkodeB-VM-D5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet